top of page

Konsultasjon 1 time

  • 1 hour
  • 2 436 norske kroner
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

I løpet av denne konsultasjonen kan veterinær utføre nødvendige undersøkelser med prøver og andre nødvendige diagnostikk (røntgen med bedøvelse eller /og ultralyd)


Kontaktinformasjon

bottom of page